nieuws

Sterk Techniekonderwijs op Studiedag BWI

Sterk Techniekonderwijs op Studiedag BWI

7 juni 2019

Op de Landelijke Studiedag BWI op 5 juni gaf Leen Prins, voorzitter van het Platform vmbo BWI, een presentatie over het project Sterk Techniekonderwijs met de subsidiebedragen per leerling. Naar aanleiding van vragen over de presentatie vindt u hieronder een overzicht van de subsidiebedragen.

Het project Sterk Techniekonderwijs (100 miljoen voor technisch vmbo) bestaat uit drie fasen:

  • 2018 en 2019 (fase 1): Beschikbaar bedrag per leerling ongeveer 4.000,- euro over twee jaar
  • 2020 tot 2023 (fase 2): Beschikbaar bedrag per leerling ongeveer 16.000,- euro over vier jaar
  • 2024 en verder: al dan niet structurele gelden op basis van de ervaringen met fase 2

Meer informatie en de exacte bedragen vindt u op deze site onder Nieuws > Sterk Techniekonderwijs bij ‘Eerste fase’ en ‘Regeling fase 2’. U vindt er ook de verwijzingen naar de officiële infografics van OCW.

Vraag om een presentatie van de plannen
Nagenoeg alle techniekscholen zijn betrokken bij regioplannen en hebben een aanvraag ingediend. Bij handopsteken tijdens de Landelijke Studiedag bleek dat veel docenten niet (goed) op de hoogte zijn van de plannen. Mocht dat bij u ook het geval zijn, vraag dan het management / de directie of ze voor de techniek een presentatie willen geven.

Als BWI docent krijg je ermee te maken
Alle plannen moeten een versterking van de techniek op je school opleveren (in positieve zin). Het kan bijna niet anders dan dat je als BWI docenten er bij de uitvoering mee te maken krijgt.