Sterk Techniekonderwijs

Sterk Techniekonderwijs Regeling fase 2

Sterk Techniekonderwijs Regeling fase 2

Medio september 2018 zijn de kaders voor de planvorming van Sterk Techniekonderwijs gepubliceerd. Het betreft de regeling voor het aanvragen van gelden voor de tweede fase van het project, die loopt van 2020 - 2023.

In de regeling vindt u informatie over:

  • Het penvoerderschap
  • De subsidieaanvraag en het beoordelingskader
  • Wat een techniekregio en een techniekarme regio is
  • De vooraanmelding van de subsidieaanvraag
  • De cofinanciering vanuit het bedrijfsleven

In deze visual vindt u een duidelijk overzicht van de regeling fase 2 (2020 - 2023).

Voor de regioplannen in techniekregio’s is maximaal €15.895,- per leerling voor 4 jaar (BB en KB) en €7.947,50 voor GL-leerlingen (bovenbouw leerlingen) beschikbaar. In tegenstelling tot eerdere berichten wordt er geen onderscheid gemaakt tussen verschillende techniekprofielen. Ook voor deze subsidie tellen VSO-leerlingen die zijn ingeschreven in een technisch profiel mee. Dit bedrag wordt in 4 jaar uitbetaald, de eerste betaling is in het eerste kwartaal van 2020.

In het beoordelingskader vindt u aan welke criteria het regioplan moet voldoen en de elementcodetabel van opleidingen waarvoor subsidie aangevraagd kan worden.

Meer informatie over het project vindt u op sterktechniekonderwijs.nl. Voor vragen over de regeling kunt u terecht bij het ondersteuningsteam Sterk Techniekonderwijs via info@sterktechniekonderwijs.nl.