nieuws

Corona en centrale examens 2021

Corona en centrale examens 2021

15 maart 2021

Het CvTE heeft alle informatie over de maatregelen rond het Coronavirus voor de centrale toetsen en examens in 2020-2021 bij elkaar gezet in onderstaand nieuwsbericht. U vindt er een handzaam overzicht met verwijzingen naar relevante websites, Kamerbrieven, handreikingen en servicedocumenten.

De informatie is niet alleen van toepassing voor BWI en de andere beroepsgerichte profielen, maar ook voor alle andere vakken en onderwijstypen (zoals mbo en PO).

Download hier het nieuwsbericht van 12 maart 2021 van het CvTE over het Coronavirus en de centrale toetsen en examens in 2020-2021.

(Keuze)vak niet meetellen

In het servicedocument van februari over het eindexamen 2021 staat dat 1 cijfer niet meegeteld hoeft te worden. Het Platform heeft het examenloket gevraagd of het in geval van het cijfer voor de keuzevakken álle keuzevakken betreft of één van de vier keuzevakken. Het examenloket laat weten: een leerling mag één van de cijfers van de vier keuzevakken, bijvoorbeeld een keuzevak met het cijfer 3, achterwege laten. Het combinatiecijfer wordt dan berekend met de overige cijfers.

Voorlichtingsbijeenkomst CSPE 2021

Op 2 en 3 maart zijn voorlichtingsbijeenkomsten gehouden over het CSPE 2021 De presentaties die daarbij zijn gebruikt zijn nu beschikbaar.

Presentatie CSPE 2021 BWI

Presentaties CSPE 2021 alle profielen