nieuws

Landelijke Dag 2021 Presentaties

Landelijke Dag 2021 Presentaties

30 september 2021

Op de Landelijke Dag 2021 van het Platform vmbo BWI zijn verschillende workshops gegeven. Hieronder vindt u de presentatie waarover het Platform beschikt.

In de loop van de dagen na de Landelijke Dag worden er nog extra presentaties toegevoegd. We zijn hierbij afhankelijk van het aanleveren door de workshophouder. Presentaties die hieronder niet opgenomen zijn, zijn niet bij het Platform beschikbaar.

 • Workshop 2: Verantwoord toezicht (Platform vmbo BWI en Voion)
 • Workshop 3: Het vmbo in sneltreinvaart: helemaal op de hoogte (SPV)
 • Workshop 4: Centrale examens BWI (Cito)
 • Workshop 5: De nieuwe leerweg (Ministerie van OCW)*
 • Workshop 6: Inspiratiesessie vijf bètatypes (Jet-Net en Technet)°
 • Workshop 7: Expositie “vak-kanjers” meubel & interieurbouw
 • Workshop 9: 3D-modellen gebruiken in de les (Arco Verhaar) 
 • Workshop 12: Natuursteen (Savantis)
 • Workshop 13: Vastgoedinspectie (Savantis)
 • Workshop 14: Olielak (Rigo verffabriek)

*) Twee additionele linkjes:

°) Twee additionele linkjes

 • 7 werelden van techniek: materialen en producten vind je op deze pagina.
 • Bèta&TechMentality: producten vind je op deze pagina, zoals een korte uitleg over de vijf types, het onderzoek, de visuals en verschillende tools.