presentaties en downloads

Wat moet en mag in het vmbo

wat moet en mag bovenbouw vmbo

De Stichting Platforms Vmbo heeft een brochure uitgebracht over de ruimte die er in wet- en regelgeving is om uw eigen vmbo vorm te geven. Daarnaast vindt u in dit boekje de formele regels waaraan u zich moet houden.

Al lezend zult u merken dat er veel mag en kan in het vmbo en dat u veel ruimte hebt om een eigen invulling te geven aan uw onderwijs, maar dat er ook wat afspraken zijn waaraan u zich moet houden zowel landelijk als regionaal.

Download 'Wat moet en mag in het vmbo'.