presentaties en downloads

Kwalificatiedossiers mbo

In een kwalificatiedossier staat wat een leerling aan het eind van zijn mbo-opleiding moet kennen en kunnen.

Kwalificatiedossiers op SBB siteExameneisen
Het maken van kwalificatiedossiers is een wettelijke taak van het SBB. Een mbo opleiding mag zelf bepalen hoe de leerling opgeleid wordt, als ze er maar voor zorgen dat aan het einde van de opleiding de exameneisen gehaald zijn. Zo wordt ervoor gezorgd dat het diploma van elk roc dezelfde waarde heeft.

Aansluiten bij beroep
De diploma-eisen in het mbo worden doorlopend gemoderniseerd zodat ze goed aansluiten bij de arbeidsmarkt. Als u wilt weten wat een leerling op het mbo gaat leren, kijk dan in het kwalificatiedossier; het is hét officiele document voor de opleiding.

Ruimte voor scholen
Onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond dat de kwalificatiedossiers een prima uitgangspunt vormen voor goed en eigentijds onderwijs. Met alle ruimte voor scholen om opleidingen in te richten volgens hun eigen visie.

Naamgeving opleidingen
Roc’s kunnen voor hun opleiding een andere naam hanteren dan in de dossiers genoemd wordt. Echter dat is puur naamgeving; de enige wettelijk erkende opleidingen zijn de opleidingen zoals beschreven in deze kwalificatiedossiers.

Alle kwalificatiedossiers voor het mbo zijn hier te vinden. Zorg dat u het dossier pakt met de juiste geldigheid (jaartal).