nieuws

Instroom vmbo en techniek stijgt

27 januari 2015

De instroom in het beroepsgerichte vmbo vertoont een opgaande lijn. Deze trend doet zich voor in alle leerwegen. Ook de instroom in techniek stijgt!VMBO Beroepsgericht instroom 3e lj per leerweg

Bijna alle sectoren in het vmbo groeien weer voorzichtig in 2014. Dat levert een trendbreuk op met het verleden, toen de instroom in vmbo beroepsgericht jaarlijks daalde (plaatje: blauw = BB, oranje = KB).

Per sector doet de grootste stijging zich voor bij intersectoraal, maar ook Techniek groeit licht. Door deze stijging en een forse daling bij Zorg & Welzijn is Techniek nu groter dan Zorg en Welzijn. In cijfers: Intersectoraal +1407; Landbouw +665; Techniek +193; Economie +10 (!); Zorg&Welzijn -1112.

VMBO Beroepsgericht instroom 3e lj per sector

Opmerkelijk is de daling van het aantal leerlingen in havo ten gunste van het vmbo. Tussen 2004 en 2011 steeg havo / vwo relatief t.o.v. vmbo. Na 2012 groeit het vmbo.

Info met dank aan Ruud van Leeuwen