nieuws

De praktijk van Freek Oort

2 februari 2015

Scholen en docenten zoeken naar de beste manier om toekomstbestendig vmbo in hun afdeling vorm te geven. Een vernieuwend BWI profiel dat aansluit bij het regionale bedrijfsleven, de maatschappij en de behoefte van verschillende typen leerlingen. Freek Oort, regiocoördinator Noord, vertelt uit zijn ervaring.Freek Oort

Freek: ‘Door mijn werkzaamheden als regiocoördinator voor het Platform vmbo BWI bezoek ik veel verschillende vmbo scholen. Scholen van groot tot klein, elk met een eigen geschiedenis, cultuur en sfeer.  Allen zijn bezig de nieuwe profielen binnen hun organisatie in te richten en komen onvermijdelijk allerlei problemen tegen. Er is meer dan ooit behoefte ontstaan aan overleg,  uitwisselen van ideeën, ondersteuning en advisering. Als regiocoördinator ben ik scholen daarin graag van dienst.’

‘In Friesland komt met regelmaat een groep enthousiaste BWI docenten bij elkaar die vastbesloten zijn BWI in hun regio goed te positioneren. Herman Eldering van het project Bouwen aan de Bouw heeft de taak op zich genomen als aanjager te fungeren. In het overleg worden actuele onderwerpen als arbeidsmarkt perspectief, doorlopende leerlijnen, instroombevordering en vernieuwende leermiddelen besproken.'

'Intensiever samenwerken met de ROC’s biedt kansen om de doorlopende leerlijn goed te waarborgen. Regionale ROC’s worden dan ook betrokken bij dit overleg. Evenals het bedrijfsleven, dat belang heeft bij voldoende instroom en het afstemmen van de leerinhoud op de regionale behoefte.'

Digitale nieuwsbrief 13 - BWI docenten bezoeken lokatie.jpg

BWI docenten bezoeken project Raadhuisplein in Drachten van Bouwcombinatie Koopmans/Friso

Freek: ‘Graag laten bedrijven hun bouwprojecten zien. De bouwdocenten vmbo en mbo verzamelen zich regelmatig om een bezoek te brengen aan één van de innovatieve bouwprojecten in de regio. Ook tijdens deze boeiende uitstapjes worden standpunten en ideeën uitgewisseld en zien we ter plaatse dat de bouw een prachtige sector met toekomst is. Ons streven is om samen een goed onderwijs traject op maat neer te zetten waarin de leerling zijn talent kan ontwikkelen met een mooie toekomst in de BWI sector. Als regiocoördinator, maar ook als docent, sluit ik me daar graag bij aan’.

Dit schooljaar is het platform gestart met uitbreiding van de adviestaken. Alle regiocoördinatoren worden gefaciliteerd om scholen te bezoeken en te adviseren op inhoud, organisatie en positionering van het vmbo BWI onderwijs. Wilt u graag een adviesbezoek van een regiocoördinator, neem dan contact met ons op. Onze gegevens vindt u hier. Dit adviesbezoek is kosteloos.