nieuws

Doorgaan met creatief programma

2 februari 2015

De jarenlange teruggang in leerlingaantal vmbo techniek is omgebogen in een voorzichtige stijging. De ene school merkt daar meer van dan de andere. Om die stijgende lijn in stand te houden vraagt het Fioretti college zich af hoe om te gaan met creatieve leerlingen en het profieldeel ‘Bouwen vanaf de fundering’.Lokaal schilderen 4

Martin Janssen, Fioretti College: ‘We hebben al een aantal jaren een stijging van het leerlingen aantal. Dit hebben we gerealiseerd door mooie werkstukken met een ‘hoge meeneem waarde’ te introduceren. Ook hebben we een interieur programma ontwikkeld om meer meiden in de techniek te krijgen, wat zijn vruchten afwerpt.'

'Wij vragen ons af of het nieuwe programma deze groei niet teniet doet. We verwachten dat vooral meisjes niet meer voor BWI kiezen, omdat zij dan verplicht zijn het profieldeel ‘Bouwen vanaf de fundering’ te volgen.’

Design en Decoratie verplicht
Henk van Ginkel, betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe programma, reageert: ‘Het is juist de bedoeling om met het vernieuwde programma meer creatieve leerlingen te trekken. Daarom is ook het profieldeel ‘Design en Decoratie’ toegevoegd. Bedenk dat het examenprogramma alleen aangeeft wat je moet behandelen en niet hóe je dat doet. Ik ben ervan overtuigd dat met een goede invulling het nieuwe programma minstens zoveel mogelijkheden voor creatieve leerlingen biedt.’

Lees hier de complete reactie.

In de nieuwsbrief laten we scholen aan het woord die actief gewerkt hebben aan een grotere instroom, specifiek in de BWI. Hoe hebben zij dit voor elkaar gekregen? Stuur uw ervaring aan de redactie.