nieuws

Vmbo’s bepalen samenwerking met bedrijven

Vmbo’s bepalen samenwerking met bedrijven

28 september 2017

Vmbo’s kunnen zelf bepalen met welke bedrijven zij samenwerken. Daar hoeft de overheid niet tussen te zitten. Dat stelt staatssecretaris Dekker van OCW in antwoord op Kamervragen.

De kamervragen gingen onder andere over de contacten van een school met bedrijven die fossiele brandstoffen produceren. Dat zou niet meer van deze tijd zijn, omdat er een omslag moet worden gemaakt naar schone energie.

Dekker geeft aan dat scholen daar hun eigen beleid in kunnen voeren. Daarbij noemt hij als voorbeeld de praktijkstages in het vmbo, waarvoor contacten nodig zijn met verschillende bedrijfstakken. ‘Het bedrijfsleven levert in deze sectoren een onmisbare en waardevolle bijdrage aan het onderwijs’. Dat geldt ook voor bedrijven die fossiele brandstoffen produceren, omdat die ‘in de komende decennia nog onderdeel uitmaken van de mondiale energiemix' en behoefte houden aan goede geschoolde werknemers.