nieuws

Vmbo rekentoets telt nog niet mee

Vmbo rekentoets telt nog niet mee

28 september 2017

De resultaten van de rekentoets tellen ook in het schooljaar 2017-2018 niet mee voor het behalen van het vmbo- en havo-diploma. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer.

In de brief van Dekker staat: ‘De resultaten die tot dusverre zijn behaald op de rekentoets geven mij nu nog onvoldoende basis om te kunnen beoordelen of het verantwoord is om het resultaat op de rekentoets te laten meetellen voor het behalen van het diploma in vmbo en havo’.

Er staat ook in de brief dat samen met de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren wordt gewerkt aan een alternatief voor de rekentoets. Het ziet ernaar uit dat dit alternatief op zijn vroegst in 2018 gestalte kan krijgen.