nieuws

Schoolexamenbank

Schoolexamenbank

17 december 2017

Vanaf 1 oktober is de Schoolexamenbank vmbo een feit. Docenten kunnen met behulp van deze schoolexamenbank schoolexamens voor de beroepsgerichte vakken voor alle profielen samenstellen. De redactiegroep BWI streeft ernaar dit schooljaar 6 keuzevakken toe te voegen aan de bank.

Er is nog niet voor alle keuzevakken en profielmodules een examen beschikbaar, maar daar wordt hard aan gewerkt. Voor BWI zijn toetsitems voor de theorie voor de profielmodulen beschikbaar en een combi toets (theorie en praktijk) voor Meubelmaken. Momenteel werkt de redactiegroep BWI aan Gevelopeningen en Interieurontwerp & design.

Meer informatie over de schoolexamenbank is te vinden op de site van nieuwvmbo. U vindt er onder andere: