nieuws

100 miljoen voor technisch vmbo

100 miljoen voor technisch vmbo

18 april 2018

Zoals inmiddels bekend staat er in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet dat er structureel 100 miljoen per jaar beschikbaar komt voor het technisch vmbo!

Op de Landelijke Studiedag geeft OCW een workshop over dit onderwerp.

Dit voorstel kan natuurlijk op enthousiasme rekenen van schoolleiders en docenten. Belangrijk, want technisch onderwijs is duur en Nederland heeft veel behoefte aan goed opgeleide technische werknemers. Maar ook komt de vraag waar het geld blijft. In het regeerakkoord staat dat er voor 2018 50 miljoen beschikbaar is en vanaf 2019 jaarlijks 100 miljoen.

Dit geld is in elk geval bedoeld voor scholen met het profiel PIE, BWI en M&T om achterstanden in inrichting en inventaris weg te werken. Daarnaast is het geld bedoeld om regionale samenwerking op het gebied van technisch onderwijs tussen het vmbo, mbo en het regionaal bedrijfsleven te stimuleren en te realiseren.

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat het vmbo hierbij regievoerder is. De grootte en samenstelling van de regio’s kunnen door de scholen zelf worden ingevuld.

Duidelijkheid over de precieze invulling en procedures komt eind mei/begin juni. Op de Landelijke Studiedag geeft Esther Cobussen, teamleider vmbo van het Ministerie van OCW, een workshop over dit onderwerp.