nieuws

Regeerakkoord: 100 miljoen voor technisch vmbo

Regeerakkoord: 100 miljoen voor technisch vmbo

12 oktober 2017

In het nieuwe regeerakkoord is structureel 100 miljoen euro per jaar opgenomen specifiek voor het techniekonderwijs op het vmbo. Verder wordt het mogelijk om een niveau 2 opleiding op het vmbo af te ronden.

De verschilllende Platforms voor de technische profielen in het vmbo hebben de afgelopen jaren samen met het bedrijfsleven gepleit voor extra gelden voor het technisch vmbo. Omdat deze vorm van onderwijs vrij duur is in verhouding tot een aantal andere profielen, dreigde het aanbod aan vmbo techniekonderwijs te verschralen. De nieuwe regering geeft met deze ondersteuning een duidelijk signaal af dat dit in stand moet blijven. Gezien de eerdere contacten ligt het voor de hand dat de technische vmbo Platforms (waaronder het Platform vmbo BWI) betrokken wordt bij de nadere besteding van deze gelden.

De letterlijke tekst uit het regeerakkoord 2017 - 2021:

  • We stellen structureel 100 miljoen euro per jaar beschikbaar voor een dekkend aanbod en versterking van de kwaliteit van het techniekonderwijs op het VMBO.
  • We willen het succes van beroepsopgeleide jongeren vergroten door afspraken te maken om de overgang van VMBO naar MBO en van MBO naar HBO te verbeteren en om de mogelijkheid voor leerlingen te scheppen om niveau 1 of 2 binnen het VMBO af te ronden.