platform producten

Praktijkleren

Koppel het leren in de praktijk aan het leerwerkhuis

Wat is praktijkleren?
Met praktijkleren wordt een aantal eindtermen uit het examenprogramma in een bedrijf aangeleerd. Kort gezegd wordt stage een buitenschoolse werkplek.

Aansluiting op het leerwerkhuis
Het leerwerkhuis zelf combineert werkplekken met bedrijfssimulatie. Het doel van de bedrijfssimulatie in het leerwerkhuis is om het leren een meer betekenisvolle invulling te geven. Maar bedrijfssimulatie (het woord zegt het al) is een binnenschoolse aangelegenheid. Bij praktijkleren wordt een stap verder gegaan: de werkplek wordt bij een bedrijf ingevuld.

Het is een prima stap naar een nog meer betekenisvolle invulling van het onderwijs. Leerlingen maken op deze manier kennis met de echte praktijk. Het sluit dan ook prima aan op competentiegericht leren. Nadeel is dat de school geen directe invloed heeft op de leersituatie. Door bedrijfssimulatie en praktijkleren meer te integreren wordt dit nadeel ondervangen. Dan wordt praktijkleren niet alleen een stage waar gekeken wordt hoe een bedrijf werkt. Maar geeft het een daadwerkelijke invulling van een aantal opdrachten uit de leerboeken.

Handleiding
Het SLO heeft samen met het Lauwers College in Kollum een handleiding geschreven: "Praktijkleren in het leerwerkhuis Bouwtechniek". Hierin staat hoe praktijkleren als vervolg op het leerwerkhuis ingevoerd kan worden. Het biedt kaders om (examen)eindtermen in buitenschools leren in te vullen. Zo wordt een meer logische relatie gelegd tussen leren binnen en buiten de school.

Meer informatie
Meer informatie vindt u in het document "Praktijkleren in het leerwerkhuis Bouwtechniek". Het document kunt u downloaden als .doc of als .pdf bestand.