platform producten

Leerwerkhuis: Praktijk - leren - toepassen

Leerwerkhuis - bedrijfssimulatie

De naam zegt het al: het vmbo onderwijs is voorbereidend op het mbo. Daar gaan leerlingen uitgebreid kennis maken met het bedrijfsleven en volgen ze een opleiding waarbij een zekere mate van zelfstandigheid verwacht wordt. Als docent wilt u de leerlingen hier optimaal op voorbereiden. En dat kan met het leerwerkhuis.

Het leerwerkhuis biedt de leerling voor zijn of haar toekomstige studie én voor de beroepspraktijk de beste voorbereiding. Beiden vragen namelijk om een mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid die past bij de maatschappij van nu. Het leerwerkhuis geeft de leerling beter inzicht in de beroepspraktijk en laat hem of haar de verantwoordelijkheid zelf dragen.

Indien u dat wenst kunt u leerlingen een rol geven als bijvoorbeeld magazijnbeheerder of ARBO-coördinator. Dat sluit nauw aan bij de toekomstige praktijk en ontlast u als docent, waardoor U meer tijd overhoudt voor het begeleiden van de andere leerlingen.

Leerwerkhuis box - de inhoud

Om u te ondersteunen bij de invoering van het leerwerkhuis heeft het Platform vmbo Bouwen, Wonen en Interieur de leerwerkhuis box ontwikkeld. U kunt - digitaal of op papier - de verschillende mogelijkheden van het leerwerkhuis doornemen en zelf bepalen welke onderdelen van het leerwerkhuis op uw school gebruikt gaan worden.

Het eerste deel van de map gaat uitgebreid in op de theorie van het leerwerkhuis. Denk daarbij aan onderwerpen als: wat is het leerwerkhuis, waarom het leerwerkhuis, de veranderende rol van docent en leerling, de gevolgen voor de lokaalindeling en een aantal good practices. De diverse hoofdstukken zijn zo geschreven dat ze onafhankelijk van elkaar gelezen kunnen worden, maar ook als geheel.

Het tweede deel van de map bevat de mogelijkheid om uw ideeën in de vorm van een projectplan te gieten, dat u met de directie kunt bespreken.

Verder bevat de map een tiental onderdelen die ingezet kunnen worden bij de daadwerkelijke invoering van het leerwerkhuis. Een aantal ervan, zoals een film over het leerwerkhuis en adviezen over lokaalindeling, Arbo, groepsgrootte en ICT kunnen gebruikt worden bij de voorbereiding. Andere onderdelen, zoals instructiekaarten voor de machinale, leerling en docentenkaarten voor de invoering van functionarissen, het leerlingvolgsysteem en een compleet digitaal magazijnpakket met begeleidende film worden gebruikt bij de uitvoering van het leerwerkhuis.

De leerwerkhuisbox bestaat uit

  • een handboek met een uitgebreide handleiding, een beschrijving van het Leerwerkhuis, een voorbeeld projectplan voor invoering van het Leerwerkhuis en een beschrijving van alle modellen
  • instructiekaarten voor machines in de machinale
  • een DVD met 2 films (leerwerkhuis en magazijnpakket)
  • een DVD met alle boekteksten in digitale vorm (bijvoorbeeld om (in delen) uit te printen), een unieke wizard om een schooleigen projectplan te schrijven voor invoering van (delen) van het leerwerkhuis en een aantal extra digitale hulpmiddelen, zoals het leerlingvolgsysteem en de magazijnsoftware.

Heeft u interesse in een of meer onderdelen van de Leerwerkhuisbox, neem dan contact op met het Platform.