nieuws

Van 12 tot 18 over Veilige Praktijklokalen

Van 12 tot 18 over Veilige Praktijklokalen

22 mei 2018

In het meinummer van het blad Van Twaalf tot Achttien wordt aandacht besteed aan de veiligheid in praktijklokalen. Onder andere een docent BWI wordt geinterviewd over hoe de veiligheid in het BWI lokaal geregeld is.

'Wij werken met houtbewerkingsmachines die echt gevaarlijk zijn. Direct bij aanvang van het derde schooljaar krijgen de leerlingen instructie om veilig met machines te werken. Tijdens de instructie gaan leerlingen, na uitleg van de docent, al zelf aan de slag.' De docent blijft erbij en kijkt of alles goed gaat. 'Bijvoorbeeld hoe de leerling zijn handen houdt. Je moet bij houtbewerking met machines je vingers gesloten in een vuist houden. Dat is lastig want je bent gewend ze uit elkaar te doen als je iets vastpakt.’ 

In het artikel in Van 12 tot 18 wordt ook ingegaan op de aandacht voor veiligheid in de onderbouw van het vmbo. En op de verschillende sites die onder de hoofdsite veiligepraktijklokalen.nl te vinden zijn.

Mooi dat het blad Van Twaalf tot Achttien aandacht aan veiligheid besteed en aansluitend daarop brengen we de veiligheidssite voor de BWI lokalen graag weer onder uw aandacht.