nieuws

Nieuws van Nieuwvmbo

Nieuws van Nieuwvmbo

26 juni 2018

De projectorganisatie van Nieuw vmbo brengt regelmatig een nieuwsbrief uit. De laatste van dit schooljaar bevat veel informatie die ook voor docenten (en andere bekangstellenden) die de nieuwsbrief niet krijgen interessant is. We zetten de highlights hieronder voor u op een rijtje.

Examenfestival
Om u voor te bereiden op het CSPE 2019 organiseren SPV, CvTE en Cito op 12 november weer een examenfestival. Vanaf half september kunt u zich daarvoor aanmelden.

Ondersteuning plannen 100 miljoen
Vanuit het project Sterk techniekonderwijs komt ondersteuning beschikbaar waarop een beroep gedaan kan worden. Dat kan zijn:

  • Inhoudelijke ondersteuning: voor regio’s waar al wel wordt samengewerkt, maar de plannen nog niet goed duidelijk zijn,
  • Strategische ondersteuning: voor regio’s waar de samenwerking tussen vmbo-mbo en bedrijfsleven moeizaam of niet tot stand komt.

De ondersteuning wordt gegeven vanuit het project, waardoor de adviseurs direct op hoogte zijn en contact hebben met de projectorganisatie. Ondersteuning kan worden ingeroepen door het contactformulier op de website van Sterk Techniekonderwijs in te vullen en op te sturen.

Ook als docent kunt u een beroep doen op ondersteuning bijvoorbeeld om het gesprek met uw directie op gang te brengen. De ondersteuning moet wel gericht zijn op het maken van plannen voor techniek.

Sterk beroepsonderwijs en Sterk techniekonderwijs (websites)
In de afgelopen periode zijn er twee nieuwe programmalijnen van start gegaan om de kwaliteit van het onderwijs op vmbo-niveau te bevorderen: Sterk beroepsonderwijs en Sterk techniekonderwijs.

  • sterkberoepsonderwijs.nl
    Een samenwerking tussen OCW, VO-raad, MBO Raad, AOC Raad en SPV dat tot doel heeft de samenwerking tussen vmbo en mbo te stimuleren en optimaliseren, met als uiteindelijk doel doorlopende leerlijnen voor alle leerlingen in elke regio.
  • sterktechniekonderwijs.nl
    In het regeerakkoord is 100 miljoen per jaar beloofd om het techniekonderwijs te moderniseren en stimuleren. Doel is dat er in elke regio duurzaam, dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekaanbod komt.