nieuws

Praktijkvak in vmbo-TL

Praktijkvak in vmbo-TL

4 juni 2018

Vanaf 2021 krijgen alle TL leerlingen een beroepsgericht vak aangeboden. Het maakt daarbij niet uit of ze naar het mbo willen of naar de havo. Dat schrijven de ministers van OCW aan de Tweede Kamer.

De onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob schrijven in hun brief dat het programma van de theoretische leerweg niet aangepast is bij de invoering van de profielen in het vmbo. Van Engelshoven en Slob: ‘Dat maakt dat het programma sterk verouderd is en niet meer goed aansluit op behoeftes van jongeren en op het vervolgonderwijs’. 

De theoretische leerweg mist volgens de ministers een vak waarin leerlingen op een praktische wijze gericht werken aan beroepsoriëntatie en beroepsbeelden. ‘Een groeiend aantal scholen heeft de afgelopen jaren hierop zelf actie genomen en aanvullende onderwijsprogramma’s of een andere aanpak ontwikkeld’, zo staat in de brief. Van Engelshoven en Slob willen dat alle vmbo-scholen dit overnemen.

De maatregel staat tevens in het licht van ‘het hardnekkige misverstand (…) dat de theoretische leerweg meer waard zou zijn dan de gemengde leerweg’.

Download de kamerbrief over Sterk beroepsonderwijs