nieuws

Pilot onderbouwklas pro - vmbo

Pilot onderbouwklas pro - vmbo

5 december 2018

Het ministerie van OCW heeft een pilot gestart rond een onderbouwklas voor pro en vmbo leerlingen. In deze klas komen leerlingen die zich op het grensvlak van pro / vmbo bevinden en mogelijk kunnen doorstromen naar de bovenbouw van het vmbo.

Een pro-school kan in samenwerking met een vmbo-school een onderbouwklas inrichten waarin leerlingen lessen op de vmbo-locatie volgen (maximaal 500 klokuren per jaar). Ook kunnen er op de vmbo-locatie gezamenlijke lessen met vmbo-leerlingen worden gevolgd.

In de factsheet die OCW gepubliceerd heeft staat verder dat in de onderbouwklas gewerkt wordt aan de kerndoelen van de onderbouw van het vmbo. In twee of drie jaar worden leerlingen voorbereid op de bovenbouw van het vmbo.

Na de onderbouwklas stromen leerlingen die dat kunnen door naar het vmbo en leerlingen die niet doorstromen blijven op de pro-school.

De aanvraag voor deelneme aan de pilot moet uiterlijk 31 januari 2019 ingediend zijn.

Download hier de Factsheet Pilot onderbouwklas pro - vmbo