nieuws

Cspe 2018 download en resultaten

Cspe 2018 download en resultaten

17 september 2018

Cito heeft de cijfermatige resultaten van het blauwe en rode cspe 2018 samengevat in een tabel. Daarin is onder andere te vinden wat de gemiddelde score was, het gemiddelde cijfer, de normering en het percentage onvoldoendes. Ook de bestanden van het cspe 2018 zelf zijn op de site van Cito te vinden.

Download bovenstaande Excell met gegevens BWI 2018.

Onder examenverslag op de site van Cito  zijn ook de gegevens van voorgaande jaren (sinds 2012) te vinden.

Onder centrale examens op de site van Cito is ook het cspe 2018 te vinden. Op dit moment staat er pas één versie op. Dat heeft te maken met de nasleep van de schoolexamen-problemen van de twee scholen in Maastricht. Van elk profielvak wordt er één versie geheim gehouden zodat deze ingezet kan worden voor het inhalen van de examens op die scholen. Deze tweede versie wordt eind oktober gepubliceerd.

Op de regiobijeenkomsten in het najaar krijgt u een samenvatting van het cspe BWI 2018.