nieuws

Commissie: betere kwaliteit schoolexamen

Commissie: betere kwaliteit schoolexamen

31 december 2018

Leraren en schoolleiders in het VO moeten hun deskundigheid vergroten op het gebied van toetsen. Dat is een van de adviezen van de commissie die de kwaliteit van de schoolexamens heeft onderzocht.

Het examendebacle bij VMBO Maastricht was de directe aanleiding voor het onderzoek. De Inspectie van het Onderwijs verklaarde in juni 2018 alle eindexamens ongeldig omdat leerlingen niet alle schoolexamens hadden afgerond.

De Commissie Kwaliteit Schoolexaminering concludeert dat de kwaliteitsborging van de schoolexamens in het VO in het algemeen niet in orde is: ‘Het schoolexamen is een ondergeschoven kindje geworden’.

De commissie geeft aan dat de kwaliteitsborging te veel een administratief proces is en scholen vooral druk zijn met het tijdig versturen van documenten naar de Inspectie. Ook beschikken examensecretarissen en docenten niet vanzelfsprekend over de benodigde toetsdeskundigheid. De commissie stelt tevens vast dat directeuren, schoolbesturen en inspectie te weinig corrigeren als dat nodig is.

In het rapport van de commisie staan de volgende adviezen:

  1. Waardeer en verbeter de verbinding tussen schoolexamen en onderwijsvisie
  2. Bewaak het afsluitende karakter van het schoolexamen
  3. Neem de examencommissies op in het Eindexamenbesluit VO
  4. Zorg voor meer deskundigheid bij leraren en schoolleiding

De VO-raad neemt de adviezen over. Voorzitter Paul Rosenmöller zegt dat het rapport ‘goede handvatten’ biedt om de kwaliteit van de schoolexamens te verbeteren. Hij benadrukt dat dit een opdracht is van de scholen en de overheid:  ‘Gezamenlijk zullen we de condities moeten creëren om het schoolexamen terug te brengen tot zijn oorspronkelijke doel’.

Lees meer op de site van de VO-raad >>