nieuws

Kamerbrief aanpak examens i.v.m. Corona

Kamerbrief aanpak examens i.v.m. Corona

9 april 2020

UPDATE: In de Kamerbrief van 8 april 2020 wordt ingegaan op de Slaag-zakregeling VO. Daarin staat ook hoe om te gaan met het cijfer voor de profielmodulen als je geen SE opgenomen hebt in het PTA en het afsluiten van de profielmodulen in leerjaar 3.

In een Kamerbrief van 24 maart geeft de minister van OCW aan welke gewijzigde maatregelen genomen worden rond de examens voor het voortgezet onderwijs vanwege het corona virus. 
Om scholen te ondersteunen bij vragen rond het aanpassen van het PTA is een hulplijn beschikbaar.

De maatregelen zijn:

  • Het centraal examen komt dit schooljaar te vervallen.
  • Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen.
  • Scholen krijgen langer de tijd om het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten.
  • Scholen wordt opgeroepen in lijn met de nieuwe maatregelen de schoolexamens zo veel mogelijk op afstand te doen. Waar nodig hebben scholen de ruimte om hun Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan te passen om dit te realiseren.*
  • In overleg met het vervolgonderwijs wordt gekeken hoe de studenten die dit jaar instromen, binnen de huidige omstandigheden, zo goed mogelijk kunnen worden voorbereid op hun vervolgopleiding.
  • Er volgt zo spoedig mogelijk informatie over de nieuwe zak-slaagreling en de herkansingen. 

Download de Kamerbrief Gewijzigde aanpak Eindexamens van 24 maart 2020.

UPDATE: Slaag-zakregeling en webinar
Op 8 april is een aangevuld servicedocument van OCW verschenen rond de aanpak van de examens en de zak-slaag regeling. Hierin staat o.a. dat 'scholen die normaal gesproken geen SE’s afnemen voor het beroepsgerichte profielvak in het vmbo, hier alsnog in moeten voorzien, zodat er voor dit vak een eindcijfer kan worden bepaald en het vak kan worden afgesloten.'

Servicedocument OCW aanpak examens (april 2020)

Ook op 8 april is de Kamerbrief verschenen over de Slaag-zakregeling (download hieronder). Hierin staat o.a. 'Leerlingen die langdurig ziek zijn . . . .  en dit jaar vakken afronden, hoeven volgend jaar het CE van deze vakken niet alsnog te doen. Dit geldt ook voor leerlingen die examen doen in het voor- of voorvoorlaatste leerjaar en dit jaar al vakken afsluiten. Navraag bij OCW levert op dat '3e jaars leerlingen die CSPE zouden doen niet volgend jaar alsnog CSPE moeten doen. Zij mogen hun profielvak dit jaar afsluiten met een SE.'

Download de Kamerbrief van 8 april 2020 over de Slaag-zakregeling VO.

Op vr. 17 april om 13:00 uur organiseert SPV een webinar over de consequenties van de slaag-zakregeling specifiek voor het vmbo - incl. de afsluiting van het profielvak in leerjaar 3 - én op een aantal thema’s rond het SE waarover de afgelopen tijd veel vragen zijn gesteld. U kunt u hier aanmelden voor dit webinar.

* Hulplijn PTA

Eén van de maatregelen die OCW neemt is dat de scholen de ruimte krijgen hun PTA’s aan te passen als dit nodig is om het schoolexamen goed af te kunnen ronden.

SPV biedt scholen een hulplijn voor (inhoudelijke) vragen rond het aanpassen van de PTA’s. Via deze link kunt u uw vragen stellen en een PTA uploaden voor feedback.

Op 27 maart organiseerde SPV een webinar rond de vraag ‘wat moet en wat mag rond het (school)examen ten tijde van de coronacrisis’? Dit webinar kunt u nog terugzien op YouTube.