Sterk Techniekonderwijs

Sterk Techniekonderwijs

Sterk Techniekonderwijs

Sterk Techniekonderwijs stelt scholen in staat de nieuwe techniekprofielen in het vmbo beleidsrijk in te voeren en in stand te houden.

Het Platform vmbo BWI is betrokken bij de projectorganisatie en publiceert de belangrijkste informatie op hun site onder de button nieuws >  Sterk Techniekonderwijs. We maken daarvoor gebruik van de informatie die we via het project aangeleverd krijgen.

Voor alle informatie over het project verwijzen we u graag door naar de officiele site van het project: sterktechniekonderwijs.nl.