Sterk Techniekonderwijs

Sterk Techniekonderwijs Regiovorming

Sterk Techniekonderwijs Regiovorming

Een van de meest gestelde vragen over Sterk Techniekonderwijs betreft de regiovorming: groot – klein; provinciaal – regionaal; techniekrijk – techniekarm: er moeten keuzes gemaakt worden.

Het uitgangspunt bij het maken van die keuzes is: een regio is een logisch geografisch afgebakend gebied waarin scholen samenwerken aan een dekkend, toekomstbestendig en doelmatig techniekaanbod.

Op de site van Sterk Techniekonderwijs wordt in dit artikel een toelichting gegeven op:

  • Wat is een logisch geografisch afgebakend gebied?
  • Welke vmbo scholen in dit gebied, al dan niet met techniek, mogen en moeten meedoen?
  • Mogen niet-techniekscholen geweigerd worden om mee te doen?
  • Hoe wordt beoordeeld of de regio in orde is?
  • Wat wordt verstaan onder dekkend, doelmatig en toekomstbestendig aanbod?
  • Mogen scholen, bedrijven en mbo-instellingen aan meerdere regioplannen deelnemen?

Verder vindt u antwoorden op vragen als 'hoeveel subsidie mag ik aanvragen' en 'wat is een techniekarme regio' en tips over het maken van de plannen.

Lees het artikel op de site van Sterk Techniekonderwijs.