Sterk Techniekonderwijs

Toekomstgericht lerarenteam BWI

Toekomstgericht lerarenteam BWI

Komende 7 jaar gaat een groot deel van de techniekleraren met pensioen. Voor BWI was eind 2017 18,2% van de leraren ouder dan zestig. Het ministerie van OCW geeft adviezen aan vmbo’s om het tekort aan techniekleraren tegen te gaan.

Het wordt steeds lastiger om nieuwe mensen te vinden die technische vakken kunnen geven. Daardoor duurt het vaak vele maanden voordat een vacature is vervuld. Dat is een gevaar voor de kwaliteit van het technisch vmbo.

In de plannen voor Sterk Techniekonderwijs is ruimte om dit probleem aan te pakken. De factsheet die het ministerie gemaakt heeft laat zien waar kansen liggen. Bijvoorbeeld met zij-instromers uit het bedrijfsleven, hybride leraren of het aanboren van stille reserves: mensen die nu niet lesgeven en wel weer naar het onderwijs willen.

Ook geeft OCW de tip om het personeelsbestand anders te organiseren, bijvoorbeeld met lerarenpools van verschillende vmbo-scholen. Andere tips zijn het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden en de inzet van strategisch personeelsbeleid.

Download de factsheet met tips.