e-learning portal

Toetsen: inzien in portal

Is er een mogelijkheid om de vragen van de toetsen in de toetsenbank in de e-learning portal in te zien?

De toetsen in de toetsenbank zijn niet op papier beschikbaar of anderzijds in te zien. Dat heeft ermee te maken dat we met de toetsen in de portal een PTA waardige eindtoets willen aanbieden, waarvan de cijfers landelijk vergelijkbaar zijn. Het werkt als volgt: op basis van een toetsmatrix worden uit 45 vragen er 30 geselecteerd die aan de leerlingen aangeboden worden. Doet de leerling de toets voor de tweede keer dan krijgt hij een nieuwe selectie, maar gezien het aantal vragen dat erin zit zal een deel hetzelfde zijn. Dan kan, als leerlingen de vragen in kunnen zien, er een herkenning van de vragen en antwoorden op gaan treden.

Een tip om een indruk te krijgen van de vragen is om een dummy leerling account aan te maken voor jezelf (gebruik een ander email adres!) en daarmee een keer de toets te doen.

Voor tussentijdse (diagnostische) toetsen zijn vragensets beschikbaar in de Community. Verder zijn er vragensets beschikbaar voor de profielmodulen en een deel van de keuzevakken in de Schoolexamenbank vmbo, waar je zelf een selectie uit kunt maken. 

Om de leerlingen voor te bereiden op een toets voor de profielmodulen kan de Kahoot vragenset gebruikt worden. In de Community vindt u de links naar de Kahoot quizzen.