e-learning portal

Toetsen: taxonomiën

Een taxonomie is een manier van classificeren van (in dit geval) toetsen. In het voortgezet onderwijs wordt de taxonomie RTTI (Reproductie, Toepassen 1, Toepassen 2 en Inzicht) veel gebruikt. 

Een van de ontwikkelaars van de Platform toetsen zegt over taxonomiën:

" Voor beroepsgericht onderwijs gebruiken we liever de taxonomie van Romiszowski, maar eigenlijk gaat het er voor ons vooral om dat er niet alleen feitenkennis / reproductie gevraagd wordt, maar ook toepassen en inzicht.

In de toetsen uit de toetsenbank wordt veel naar reproductie / feitenkennis gevraagd. Maar uiteraard zitten er ook toepassingsvragen bij. Er is geen kruisjeslijst per toetsvraag waarin we de rubriek uit de taxonomie aankruisen. 

Overigens krijgen we van docenten de meeste opmerkingen over de toepassingsvragen in de toetsen. Je ziet bij Cito dat er in hun toetsen ook steeds meer naar toepassing (of inzicht) wordt gevraagd, in onze toetsen dus ook.