e-learning portal

Toetsenbank: Cijfer voor toetsen

Van tijd tot tijd vragen docenten naar de gemiddelde scores van leerlingen voor de toetsen in de e-learning portal omdat die van hun leerlingen aan de lage kant zijn.

Toetsenbank cijfers

Aan de achterkant van de site kan het Platform per vraag zien hoe vaak die gesteld is en per antwoord hoe vaak een leerling daarvoor gekozen heeft. Op basis van deze analyse wordt de vragenset van tijd tot tijd aangepast.

Het streven is een landelijk gemiddeld cijfer van 6,2 en ongeveer 15% onvoldoendes. Dan heb je een kwalitatief goede toets die een reëel beeld geeft van het beheersen van de lesstof.

Uit analyse van de cijfers bleek dat de gemiddelde score ongeveer 0,7 tot 1 punt te laag was. In de nieuwe leeromgeving wordt dat als N-term aan de toets toegevoegd. 

Facet oefenomgeving
In Facet (van Cito) zit een oefenomgeving waar een aantal voorbeeld minitoetsen te vinden zijn. Mochten uw leerlingen laag scoren op de toetsen in de toetsenbank, dan kan het interessant zijn eens te kijken naar de score die ze halen op een facet oefentoets van Cito. Die toetsen zijn vergelijkbaar met de CSPE toetsen. Leerlingen kunnen zich hiermee realistisch voorbereiden. En wellicht helpt het leerlingen inzicht te krijgen in het (hoge) niveau van de cspe toetsen.

Facet voorbeeld minitoetsen

Natuurlijk ook interessant om te kijken of u zelf alle vragen weet . . .