nieuws

Doorstroom vmbo-mbo wordt verbeterd

Doorstroom vmbo-mbo wordt verbeterd

21 januari 2019

Vanaf 2020 wordt het voor vmbo-leerlingen makkelijker om door te stromen naar het mbo. Vmbo en mbo scholen kunnen hun opleidingen in elkaar schuiven, waardoor leerlingen op het vmbo al kunnen starten met hun vervolgopleiding. Daardoor vallen minder leerlingen uit bij die overstap.

Minister Van Engelshoven en minister Slob gaan de wet aanpassen om dit mogelijk te maken. Van Engelshoven: ‘Ik vind het ontzettend belangrijk dat jongeren vanuit het vmbo soepel doorstromen naar een vervolgopleiding op het mbo. Vaak wordt de overgang vmbo-mbo als lastig ervaren.’

Doorlopende leerroute
Om een soepele overgang van het vmbo naar het mbo te creëren kunnen scholen vanaf 2020 één doorlopende leerroute vmbo-mbo aanbieden. Hierbij wordt een gezamenlijk onderwijsprogramma aangeboden vanaf de bovenbouw van het vmbo tot en met het mbo-diploma. Gedurende deze route kan het onderwijs verdiept, verrijkt of versneld worden. De leerroute kan verzorgd worden op een vmbo- en/of mbo-school.

Vormgeving
Scholen mogen de leerroutes zelf vormgeven. Zo kan het voor een deel van de jongeren passend zijn om vanuit een vmbo-school deze opleiding te volgen. Een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld een meer geleidelijke overgang naar het mbo. Hierbij starten de jongeren in de bovenbouw van het vmbo al met lessen op het mbo. De overstap wordt zo minder groot.

Sinds 2008 hebben scholen de mogelijkheid gehad om te experimenten met de doorlopende leerroute. Dat heeft positieve ervaringen opgeleverd. Vanaf 2020 wordt de doorlopende leerroute wettelijk vastgelegd.

Van 17 jan tot 14 feb is het mogelijk uw mening over de conceptwet te geven in de internetconsultatie.