nieuws

Lamello én Domino

Lamello én Domino

4 maart 2019

Een docent vroeg ons of de Domino als verbinding verplicht aangeleerd moet worden. Of dat alleen de lamello of deuvel volstaat. We hebben dit nagevraagd.

In het syllabus bij het examenprogramma staat bij P/BWI/3.2.1 (met gangbare . . . handgereedschappen . . . basisbewerkingen veilig uitvoeren) dat leerlingen moeten kunnen werken met de handfreesmachines: bovenfrees, lamellofrees én dominofrees.

Cito geeft aan dat als in de instructie voor de examinator aangegeven is dat de dominofrees nodig is, dit dan inderdaad verplicht is. Met de toelichting dat er meestal bewust gekozen is voor een bepaalde machine en verbinding in een werkstuk, omdat dat invloed kan hebben op de moeilijkheid van de opdracht.

Het Platform adviseert u in de lessen dus aandacht aan de verschillende machines voor houtverbindingen te besteden.