nieuws

Bijscholing kwaliteit BWI theorie onderwijs

Bijscholing kwaliteit BWI theorie onderwijs

5 maart 2019

Bijscholingvmbo en het Platform hebben een training van een dag ontwikkeld waarin u leert werken met verschillende producten van het Platform vmbo BWI en Cito en anderzijds materialen zo in te zetten dat uw leerlingen betere resultaten behalen op m.n. de theorie. 

De aanleiding voor de ontwikkeling van deze training was het onderzoek van het Platform. Daar kwam uit naar voren dat het aanbieden van de praktijk van het nieuwe BWI profiel goed lukt, maar de theorie als moeilijk ervaren wordt.

U vindt de training op ‘verhogen van de kwaliteit van BWI onderwijs’. Doordat deze training door het Platform BWI en bijscholingvmbo gesubsidieerd wordt, bedraagt de eigen bijdrage slechts 25,-.

Inhoud van de training

Algemeen: belang van kwaliteit, borging in PTA, summatief en formatief toetsen, vertaling naar onderwijsprogramma, hoe verhoogt u de kwaliteit van theoretische kennis, welke werkvormen gebruikt u voor de aanpak van de theorie, rol van uw regiocoördinator in het ondersteunen van de scholen)

Gebruik E-learning portal: aanmaken groepen, leerlingen toevoegen, schoolbeheer, inloggegevens gebruikers herstellen, Basisveiligheid / instructiekaarten / filmpjes / regels stage en VCA, toetsenbank (toets beschikbaar maken, klaarzetten, afnemen en becijfering), overige functionaliteiten van de portal

Community: opzetten en praktisch aan de slag met een jaarplanning, gebruik studieplanner, gebruik van SO’s om kennis te verhogen en te herhalen, cijfermatige relatie tussen SO's - eindtoets - CSPE minitoetsen in Facet, gebruik diverse extra materialen voor o.a. tekening lezen, schetsen en (kennis)presentaties

BWI net: aanmaken groepen, toevoegen deelnemers, voortgang bijhouden door docent en leerling, vragenrondje

Cito: oude examens (waar vindt u ze?), hoe gebruikt u examens van voorgaande jaren, waar vindt u CSPE oefen minitoetsen?

Data en aanmelden: verhogen van de kwaliteit van BWI onderwijs