nieuws

Formeel afrondingsmoment schoolexamens

Formeel afrondingsmoment schoolexamens

21 januari 2019

Onderwijsminister Arie Slob wil een formeel afrondingsmoment voor de schoolexamens invoeren. Dan is voor leerlingen, ouders en scholen duidelijk dat het schoolexamen geheel is afgerond en de leerling aan het centraal examen deel kan nemen.

Dat staat in een brief van de minister aan de Tweede Kamer. Met het formele afrondingsmoment moet een nieuw examendebacle voorkomen worden.

In de brief staat ook dat de scholen met hun eigen examencommissies ervoor moeten zorgen dat de organisatie van het (school)examen beter wordt gestructureerd en de positie van de examensecretaris versterkt.

De minister verwacht de Tweede Kamer later in 2019 nader te kunnen informeren over de verdere uitwerking van deze maatregelen.