nieuws

Infraopleiding geeft toekomstperspectief

Infraopleiding geeft toekomstperspectief

12 februari 2019

Nieuwe infra opleiding SOMA College met toekomst- en baanperspectief.

In schooljaar 2019/20 start SOMA College in Harderwijk met een onderscheidende, arbeidsmarktrelevante 3-jarige MBO4 opleiding Landmeter / Uitvoerder bouw & infra. De studenten volgen eerst gezamenlijk een basisdeel van anderhalf jaar, daarna specialiseren ze zich in de beroepen landmeter of uitvoerder.

Bijzonder aan de opleidingen van SOMA is het beroeps- en praktijkgerichte onderwijs met grote directe betrokkenheid van het werkveld. De opleiding is ook toegankelijk voor KB leerlingen.

De opleiding is opgebouwd uit verschillende theoretische en praktisch georiënteerde vakken. Deze worden afwisselend geprogrammeerd. Daarnaast laten de docenten de theorie zoveel mogelijk in de praktijk oefenen zodat de stof beter beklijft. Elk schooljaar heeft daarnaast minimaal 10 weken stage, het derde jaar zelfs 20. De inhoud van de stages wordt in nauwe samenwerking met het werkveld inhoudelijk ingevuld.

Toekomstperspectief
Er liggen wat betreft werkgelegenheid en carrièrekansen voor jongeren heel veel mogelijkheden in het werkveld Infra. Het bedrijfsleven op het gebied van landmeten, infra en bouw is als gevolg van vergrijzing erg hard op zoek naar werknemers! De BOL opleiding kan in 3 jaar worden afgerond en sluit aan op het HBO.

Vooropleiding
Leerlingen met een vooropleiding vmbo KB, GL of TL, mavo of met een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo / vwo die goed kunnen rekenen, al een bepaalde mate van zelfstandigheid hebben en het leuk vinden om zowel buiten als binnen de handen uit de mouwen te steken voelen zich vast aangesproken tot deze vakopleiding.

Kennismaken en oriënteren
Het SOMA College in Harderwijk geeft op diverse momenten aan zowel de geïnteresseerde leerlingen als docenten de mogelijkheid om te oriënteren en kennis te maken met de opleiding Landmeten / Uitvoerder bouw & infra. Tijdens de oriëntatiedag wordt interactief kennisgemaakt met opleiding en beroepen. 

Aanmelden kan via de website van SOMA College. U kunt Soma College ook vragen op school langs te komen voor een gastles of bijwonen van voorlichtingsevenementen: www.soma-college.nl of via info@soma-college.nl, tel 0341 – 499 100.