nieuws

Scholen moeten schoolexamen versterken

Scholen moeten schoolexamen versterken

9 mei 2019

De examenpraktijk is uit balans, schrijft onderwijsminister Arie Slob aan de Tweede Kamer, omdat scholen zich steeds meer zijn gaan richten op de CE’s. De SE’s bevatten relatief vaak elementen die al in het CE aan de orde komen, maar ook ‘met wisselende regelmaat’ oneigenlijke onderdelen bevatten, zoals een tussentijdse SO of een beoordeling van huiswerkattitude.

Middelbare scholen moeten hun schoolexamens versterken om de balans tussen schoolexamen (SE) en Centraal Examen (CE) te verbeteren. De minister vindt dat zowel de positie als de kwaliteit van het SE moet worden versterkt.

De verantwoordelijkheid voor het SE ligt bij de scholen zelf en Slob heeft daarom recent alle schoolbesturen in het VO opgeroepen om voldoende aandacht aan de afronding van het SE te besteden. Hij wijst daarbij op de checklists van de VO-raad en van het Platform Examensecretarissen (PLEXS). Vorig jaar ging het bij de afronding van de SE’s in Maastricht mis. Achteraf bleek dat ruim 300 leerlingen hun SE’s niet goed hadden afgerond en daarom niet aan het CE hadden mogen beginnen.

Om de schoolexaminering te versterken heeft de VO-raad negen actielijnen gepresenteerd. Daarin staat o.a. dat zij zorgen voor actuele checklists en evaluatie-instrumenten en dat elke school vanaf augustus 2020 een examencommissie moet hebben. Minister Slob geeft aan dat de Inspectie van het Onderwijs gaat letten op naleving van het PTA en het SE in de gaten gaat houden middels onderzoeken.

Meer informatie: Kamerbrief van minister Slob.