nieuws

Zij-instroom vanuit bedrijfsleven

Zij-instroom vanuit bedrijfsleven

12 maart 2018

Werknemers uit het bedrijfsleven gaan regelmatig aan de slag in het onderwijs. Zij kunnen twee jaar onbevoegd lesgeven waarin ze een bevoegdheid moeten halen.

Over de regelgeving rond zij-instroom heeft het ministerie van OCW een document online gezet. Dat bevat praktische informatie voor de overstap vanuit het bedrijfsleven naar het onderwijs

In het document vindt u zaken als bevoegdheden, financiering en baankansen in het basis- en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De informatie over het voortgezet onderwijs vindt u op pagina 2 en specifiek voor het vmbo op pagina 3.