nieuws

Aantal keuzevakken op eindlijst

Aantal keuzevakken op eindlijst

12 februari 2018

De projectleiding van nieuw vmbo krijgt regelmatig de vraag of meer beroepsgerichte keuzevakken dan de verplichte 4 (voor BB / KB leerlingen) op de cijferlijst vermeld kunnen worden. Dat mag onder voorwaarden.

Als een leerling meer dan het verplichte aantal keuzevakken gevolgd heeft, dan kunnen die op de eindlijst vermeld worden én tellen mee voor het combinatiecijfer van de beroepsgerichte keuzevakken. Dit cijfer komt tot stand door de eindcijfers behaald voor de afzonderlijke beroepsgerichte keuzevakken bij elkaar op te tellen en te delen door het aantal gevolgde beroepsgerichte keuzevakken.

Maar, als een leerling een beroepsgericht keuzevak in deze berekening niet mee wil nemen (bijv. omdat hij daarvoor een onvoldoende heeft gehaald), dan kan dat beroepsgerichte keuzevak ook niet op de cijferlijst vermeld worden.