nieuws

OCW wil BBL-route versterken

OCW wil BBL-route versterken

6 maart 2018

OCW-minister Van Engelshoven wil de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) op het mbo versterken. Een van de maatregelen is voorlichting aan ouders van vmbo 4e-jaars om hen te wijzen op de kansen die de BBL biedt.

Dit meldt de minister in een brief aan de Tweede Kamer over de daling van het aantal BBL plekken in onder meer de techniek. Uit een onderzoek van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs naar de redenen van die daling blijkt dat vooral TL leerlingen kiezen voor de BOL i.p.v. de BBL. De tweede reden is dat er door de economische crisis van de afgelopen jaren minder leer-werkplekken beschikbaar waren.

Later in het jaar komt de minister ook met een beleidsreactie over de toekomst van het beroepsonderwijs, naar aanleiding van een eerder SER-advies.

Brief van minister Engelshoven aan de Tweede Kamer