nieuws

Hogere instroom BWI 3e jaars

Hogere instroom BWI 3e jaars

5 februari 2018

Scholen leveren elk jaar in oktober hun leerlingaantallen aan DUO aan. Vanaf januari zijn deze cijfers openbaar op DUO.nl te vinden. Collega Ruud van Leeuwen analyseert de cijfers elk jaar nauwkeurig. Hoewel niet wetenschappelijk onderbouwd, zijn daar interessante conclusies aan te verbinden.

Alle profielen

Ruud van Leeuwen: "Het beroepsgerichte vmbo heeft na een aantal stabiele jaren een aardige tik gekregen, zelfs wat groter dan het AD en de NOS eind januari aangaven. Vreemd genoeg zagen zij een groei in het totale aantal leerlingen VO, de cijfers van DUO laten echter een kleine daling zien. De daling in het beroepsgericht VMBO zit grotendeels in de basisberoepsgerichte leerweg."

tabel leerwegen in de loop der jaren (% van alle beroepsgerichte leerlingen):

  2004 2006 2016
BB (+Ass/Entr/LWT) 45% 40% 29%
KB 38% 40% 45%
GL 17% 20% 25%
VM2/VR/BR 0% 0% 2%

Lichte stijging voor BWI

Kijken we naar de absolute aantallen voor BWI dan stijgt landelijk de instroom in het 3e jaar met 188 leerlingen! Dat is het netto resultaat van de stijging bij BWI (+ 688) verminderd met de daling bij Bouwbreed (-263) en Bouwtechniek (- 217). Het positieve resultaat wordt vooral veroorzaakt door het vervallen van techniekbreed.

Opmerkelijk is verder de verhouding tussen BB, KB en GL, dat is in 2017 in het derde jaar bij BWI: BB 38% - KB 52% - GL 10%.