nieuws

Terugvaloptie vak op hoger niveau

Terugvaloptie vak op hoger niveau

3 februari 2018

Leerlingen die een vak op een hoger niveau doen en dit toch niet halen, kunnen in het tweede tijdvak opnieuw examen doen op het lagere niveau zonder dat dit ten koste gaat van hun recht op herkansing. Dat meldt de nieuwsbrief van het ministerie van OCW van januari 2018.

De tekst uit de nieuwsbrief: "Vanaf 1 januari 2018 zijn enkele maatregelen in werking getreden die meer leerlingen moeten aanmoedigen om een vak op een hoger niveau te volgen. Er is voor leerlingen een terugvaloptie ingebouwd wanneer zij een vak op een hoger niveau volgen, maar het resultaat tegenvalt. Zij kunnen in het tweede tijdvak voor dit vak het examen opnieuw afleggen op het geëigend niveau zonder dat dit ten koste gaat van hun recht op herkansing.

Daarnaast krijgen leerlingen een vermelding op hun diploma wanneer zij één of meerdere vakken op een hoger niveau hebben gevolgd. Zo wordt het zichtbaar voor het vervolgonderwijs wanneer een leerling extra prestaties heeft geleverd in het vo."