presentaties en downloads

Veiligheid: Snijgereedschap eisen MAN/MEC

Snijgereedschap voor houtbewerkingsmachines; eisen MAN/MEC volgens NEN-EN 847-1.

Het is van het grootste belang om uw snijgereedschappen te (laten) controleren. Deze eis wordt gesteld in artikel 7.3 van het Arbeidsomstandighedenbesluit en de bijbehorende beleidsregel, waarin verwezen wordt naar de norm NEN-EN 847-1.Veiliigheidsinstructie SKH Snijgereedschap

De brochure van SKH over snijgereedschap voor houtbewerkingsmachines heeft tot doel uw inzicht in de verplichtingen rond het gebruik van snijgereedschappen te vergroten.

Daarnaast is het een stappenplan voor het beoordelen van de snijgereedschappen die op dit moment bij U in gebruik zijn waarna U kunt bepalen of het snijgereedschap:

  • door de leverancier beoordeeld en gemarkeerd moet worden,
  • of vervangen dient te worden

Download hier de brochure Veiligheidsinstructies Snijgereedschap Houtbewerkingsmachines

Meer informatie over Machineveiligheid bij machinale houtbewerkingen

Bron: Arbocatalogus Timmerindustrie