nieuws

Tegelzetten opgeleverd

Tegelzetten opgeleverd

18 oktober 2018

Het ministerie van OCW heeft het nieuwe keuzevak Tegelzetten goedgekeurd. Het nieuwe lesmateriaal dat ontwikkeld is in samenwerking met de branche voor Tegelzetters is bestelbaar! De goedkeuring houdt in dat Tegelzetten formeel als keuzevak aangeboden mag worden op het vmbo.

Het keuzevak Tegelzetten kan aangeboden worden door scholen als een van de vier keuzevakken; dit schooljaar in het derde leerjaar en vanaf volgend schooljaar aan alle leerlingen. 

Tegelzetten wordt opgenomen in de eerstvolgende publicatie van de vakcodetabel (de lijst met officiële keuzevakken). Dat gebeurt eenmaal per jaar. Voor dit schooljaar is de lijst al gepubliceerd en het komt dus op de lijst voor schooljaar 2019 – 2020. Het gevolg is dat het keuzevak dit schooljaar WEL aangeboden mag worden aan derdejaars, omdat je voor hen de cijfers pas in het volgend schooljaar in het landelijk systeem hoeft te zetten. Vanaf schooljaar 2019 - 2020 mag Tegelzetten aan alle leerlingen aangeboden worden.

Meer informatie:

*) De theorie wordt automatisch toegevoegd aan de docentenmodule van BWInet. Docentenexemplaren met alleen de praktijkopdrachten kunt u in de webshop bestellen.