nieuws

Subsidie Techniekgelden hoger én voor VSO

Subsidie Techniekgelden hoger én voor VSO

21 november 2018

Het technisch vmbo ontvangt tijdens de eerste fase in 2018 €1500,- per leerling in de profielen BWI, PIE en M&T. In de regeling met de definitieve bedragen is dit nog iets opgehoogd. Ook komen, in tegenstelling tot eerder voorzien, nu ook VSO leerlingen in aanmerking voor deze aanvullende bekostiging.

De gewijzigde regeling voor de aanvullende bekostiging van het technisch vmbo voor 2018 is officieel gepubliceerd. Daarin is  €1.500,– opgehoogd naar €1.544,48. De bijdrage voor het maken van de plannen wordt voor 2018 €17,40 i.p.v. €17,-. In beide gevallen voor GL leerlingen de helft.

Bovenstaande bedragen worden vastgesteld op basis van de definitieve 1 oktober 2017-telling. Ook leerlingen die een leerwerktraject, vakmanschapsroute of beroepsroute in deze profielen volgen, vallen onder de regeling. Als teldatum geldt 1 oktober 2017. De nabetaling vindt plaats in december.

VSO leerlingen
Ook voor VSO leerlingen komt in de eerste fase geld beschikbaar. Dit geldt voor alle leerlingen die ingeschreven zijn op een technisch profiel (in 2018 en 2019 alleen BWI, PIE en M&T) en niet alleen, zoals eerder werd gemeld, voor vso-scholen die zelf een examenlicentie hebben. Hoe dit geld precies uitgekeerd gaat worden is nog onderwerp van overleg, omdat OCW niet zomaar een lijst me scholen/leerlingen uit kan draaien. Informatie hierover volgt.

Uitbetaling 2019
Binnenkort verschijnt de regeling waarin de (voorlopige) bedragen bekend worden gemaakt voor 2019. Deze bedragen worden gebaseerd op de teldatum 1 oktober 2018.

Ga naar het officiele bericht in de Staatscourant >>