nieuws

Bevoegdheid keuzevakken

Bevoegdheid keuzevakken

20 december 2018

Bij de invoering van de nieuwe profielen in het vmbo op 1 augustus 2016 zijn de bevoegdheden voor de profielvakken geregeld. Voor de beroepsgerichte keuzevakken was dat tot nu toe nog niet het geval.

De bevoegdheid voor de beroepsgerichte keuzevakken in het vmbo wordt als volgt geregeld. Aangezien ieder keuzevak inhoudelijk samenhangt met één of meerdere van de profielen is ervoor gekozen om de keuzevakken inhoudelijk te koppelen aan de bijbehorende profielvakken en daarmee de bevoegdheid te regelen. Concreet betekent dit dat leraren die bevoegd zijn voor een profielvak ook bevoegd zijn voor de bijbehorende keuzevakken. 

Om de bevoegdheid voor de keuzevakken zo snel als mogelijk te regelen heeft OCW besloten om tussentijds, per 1 januari 2019, een extra conversietabel, uit te brengen. Hierin is aparte tabel opgenomen met de keuzevakken en hun indeling naar de profielvakken. Sommige keuzevakken zijn gekoppeld aan meerdere profielen, maar dat doet zich bij de BWI niet voor.

De regeling treedt in werking op 1 januari 2019. Voor meer informatie klikt u hier.