nieuws

CAD Tekensoftware voor cspe 2019

CAD Tekensoftware voor cspe 2019

19 november 2018

Een van de vmbo BWI scholen stelde de vraag welke software gebruikt moet worden voor CAD tekenen bij het cspe: AutoCAD, SketchUp of iets anders. Dat wordt echter niet door de overheid, CvTE of Cito bepaald. Van belang is dat je met het pakket dat je gebruikt aan de exameneisen kunt voldoen. 

Welk pakket een school gebruikt voor het maken van (2D en 3D) CAD tekeningen wordt niet door de overheid, CvTE of Cito bepaald. In het examenprogramma en de syllabus voor het cspe 2019 staat het volgende over CAD tekenen:

  • Kern: B.14 met behulp van een computer een technische tekening maken
  • Profielmodule 2: een fundering en opgaand metselwerk in Amerikaanse projectie tekenen met een CAD-programma. Het gaat hier om: - plattegronden, aanzichten, doorsneden; - maatvoering en benamingen
  • Profielmodule 3: houtverbindingen schetsen en in een CAD programma tekenen (enkelvoudige houtverbindingen in Amerikaanse projectie tekenen met een CAD-programma. Het gaat hier om: - aanzichten, doorsneden - arceringen - maatvoering en benamingen, - onderhoek)
  • Profielmodule 4:  het ontwerp tekenen met een 2D en 3D CAD tekenprogramma (het ontwerp tekenen met behulp van een 2D- en 3D CAD-programma. Het gaat hier om: - aanzichten en details, - onderhoek)
  • Profielmodule 4: het ontwerp omzetten in werktekeningen (het ontwerp uitwerken in een werktekening met behulp van een 2D en 3D tekenprogramma. Het gaat hier om: - Amerikaanse projectie - aanzichten en details - onderhoek - materiaalsoorten en verbindingen - maatvoering en benaming – legenda en renvooi)

Welk programma je daarvoor gebruikt is aan de school. Als je bovenstaande met SketchUp, AutoCAD of een ander programma kunt, mag dat. Houdt er serieus rekening mee dat er in 2019 een 2D tekening gevraagd kan worden voor BB- en KB-leerlingen.

Tip: kijk naar de CAD-opdracht in 2017, onderdeel A bij BB en KB.