nieuws

Good practise: Driestar leerlingen scoren goed op toetsen

Good practise: Driestar leerlingen scoren goed op toetsen

30 oktober 2018

Een combinatie van het gebruik van nieuw lesmateriaal, vertrouwen op de kennis binnen het docententeam, en een ‘ouderwetse’ manier van structureren waarvan je weet dat het werkt, dat is de truc volgens Arjo van Vugt, docent op het Driestar College in Gouda. 

De modules en keuzevakken worden op schoolniveau afgesloten met een eindopdracht en een toets. Arjo vertelt: 'Ik sprak laatst Cor (Platform) en hij vertelde me toen dat onze leerlingen goed scoren op de toetsen. Dat is wel leuk om te horen natuurlijk!' Daarom, een kijkje in de keuken.

Hoe wordt er gewerkt op het Driestar college?
Het docententeam BWI op het Driestar College bestaat uit vijf docenten, ieder in het bezit van algemene kennis over BWI én met elk hun eigen specialisatie. Dat zorgt voor een praktische insteek: de leerlingen hebben dezelfde docenten voor zowel de praktijklessen, het CAD-tekenen als de theorie.

Daarnaast is er goed nagedacht over de verdeling van de tijd. Elke dag is er tijd ingeroosterd voor de leerlingen in het praktijklokaal. En er is tijd ingeroosterd voor de leerlingen om meer kennis op te doen. Die tijd wordt onderverdeeld in:

  • Klassikale uitleg
  • Zelfstudie (op school, onder begeleiding van de vakdocent)
  • Uitleg over en oefenen met Excel, Cad-tekenen etc.

Werken met BWInet en de praktijkopdrachten
In het rooster is er dus tijd voor een klassikale uitleg, verzorgd via het digiboard. Vervolgens kunnen de leerlingen zelf aan de slag. Om de leerlingen te monitoren maken de docenten gebruik van de functies in BWInet. 'We vertellen dat ze bijvoorbeeld twee bolletjes af moeten hebben, en 100% goed moeten hebben gemaakt voor de volgende les. Sommige scholen zullen ons daarin wel ouderwets vinden, maar we doen gewoon graag wat werkt voor de leerlingen.'

Toewerken naar de toetsen
Wanneer een groep leerlingen de klassikale lessen over het onderwerp heeft afgerond, heeft de groep dus ook alle theorie in BWInet bestudeerd. “We gebruiken geen oefentoetsen o.i.d., we proberen juist tussendoor al te monitoren of de leerlingen de stof begrijpen”, vertelt Arjo. Met als voorbeeldresultaat dat op de vier toetsen van de profielmodulen 71% van een groep van 20 leerlingen bij de eerste poging (ruim) voldoende scoort en na een herkansing 85%.