nieuws

Advies PO-raad: Eindtoets groep 8 eerder

Advies PO-raad: Eindtoets groep 8 eerder

28 november 2018

Sinds vier jaar wordt de eindtoets in groep 8 in het PO afgenomen ruim nadat het advies van de leerkracht uitgebracht is. Als vervolgens uit de eindtoets een hoger advies komt, moet de school haar advies heroverwegen en eventueel naar boven bijstellen.

Lager komt niet voor, met als gevolg dat een heroverwogen advies een dalend effect heeft op de instroom van de leerlingen in het beroepsonderwijs. De PO_raad stelt nu voor om de eindtoets toch weer vroeger in het jaar plaatst te laten vinden, zodat het net als voorheen een onderdeel wordt van het schooladvies.

PO-raad: 'Zoals een röntgenfoto een arts helpt een diagnose te stellen, zo wordt de eindtoets een objectief oordeel dat het professionele oordeel van de school kan staven. Het advies van de school blijft daarmee zwaarder wegen en krijgt tegelijkertijd meer gewicht.' Het advies van de school moet volgens de sectororganisatie wel leidend blijven.

Lees meer op de site van VOS-ABB

Udate 5 december 2018. De meeste schoolleiders in het primair onderwijs zijn het niet eens met de PO-Raad, zo blijkt uit de peiling van de schoolleidersvakbond AVS. Zij willen de huidige volgorde – eerst schooladvies dan eindtoets – handhaven.

De schoolleidersvakbond zelf wil echter wel verandering: de eindtoets zou helemaal moeten worden losgekoppeld van het schooladvies. Zij is van mening dat 'de eindtoets op geen enkele manier onderdeel moet uitmaken van het tot stand komen van het schooladvies. Daarvoor heeft de school in acht jaar tijd voldoende inzicht in de mogelijkheden van de leerling gekregen en kan zij zelf een gefundeerde keuze maken voor het vervolgonderwijs.’