nieuws

Ongebruikte vbo profielen worden afgesloten

Ongebruikte vbo profielen worden afgesloten

20 december 2018

Ongebruikte vbo-profielen en schoolsoorten worden na drie jaar afgesloten.

Als een school drie jaar achter elkaar geen leerlingen inschrijft op een van je vbo-profielen van een vestiging, verlies je de licentie voor die vestiging. Dat is geregeld in de wet waarmee ook de nieuwe vmbo-profielen zijn ingevoerd.

Die wet ging in op 1 augustus 2016, dus per 1 augustus 2019 worden de eerste licenties op grond hiervan afgesloten. Vestigingen die een jaar later overgingen op de nieuwe profielen hebben nog een jaar extra. Scholen van wie een profiellicentie afgesloten gaat worden, krijgen hierover bericht.

Het afsluiten van profielen hoeft geen gevolgen te hebben. Profielen die nooit gebruikt zijn, zijn blijkbaar ook niet gewenst of nodig. Maar er zijn situaties denkbaar waarin een vestiging de licentie toch weer wil gaan gebruiken. Omdat het om nieuwe wetgeving gaat kunnen scholen die in problemen komen alleen dit jaar een aanvraag doen om de licentie nog een jaar te mogen behouden. Aan deze aanvraag zijn voorwaarden verbonden.

Gevolgen voor bekostiging als alle profiellicenties vervallen
Mocht met het afsluiten van licenties ook de laatste vbo-profiellicentie van een school verdwijnen, dan is de school geen brede scholengemeenschap met schoolsoortgroep 4, maar met schoolsoort 3. Dat betekent dat de school te maken kan krijgen met een teruggang in bekostiging (i.v.m. een lagere vaste voet in de personele bekostiging, een andere leerling/ leraarratio en een andere GPL). De scholen die dit betreft, worden hier in het bericht op gewezen.

Let op de gemengde leerweg!
Een vestiging mag profielen in de gemengde leerweg alleen aanbieden als voor de betreffende profielen basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen én de theoretische leerweg worden aangeboden binnen de school waar de vestiging onder valt (of afspraken maakt met een school die de ontbrekende schoolsoort aanbiedt).