leermiddelen

FAQ Leermiddelen Platform vmbo BWI

 • Wat wordt digitaal en wat op papier aangeboden?
 • Theorie en toetsing wordt digitaal aangeboden, praktijkopdrachten als folio (papier). Mocht in de toekomst een brede wens ontstaan om praktijkopdrachten digitaal aan te bieden, dan wordt dat besproken.

 • Kunnen de AutoCad bestanden op de site van BWI gezet worden zodat ze aangepast kunnen worden aan het praktijklokaal?

  De AutoCad bestanden staan als .dwg bestand bij de diverse profielmodulen

 • Hoe gebruiksvriendelijk is de nieuwe methode voor docenten?

  In de docentenmodule worden de vorderingen bijgehouden. De docenten kan op basis van een voortgangsoverzicht zien wat de leerlingen hebben gedaan en wat ze nog moeten doen. Er zijn aparte praktijkopdrachten, theorieopdrachten en toetsen voor KB / GL en BB. Digitale eindtoetsen worden bijgeleverd.

 • Hoe gebruiksvriendelijk is de methode voor leerlingen?

  De leerling bepaalt zelf zijn route door de leerstof. Voor de modules en keuzevak zijn inleidende filmpjes beschikbaar om het geheel in een context te plaatsen. Bij de theorie is er gesproken tekst ter ondersteuning, de leerling bepaalt zelf of hij wil lezen, horen of beide. Bij de praktijkopdrachten is er een stap voor stap handleiding met foto’s, zodat leerlingen zoveel mogelijk zelfstandig kunnen werken.

 • Is de lesstof voor BB en KB/GL los van elkaar of geheel / gedeeltelijk hetzelfde?

  Het lesmateriaal voor BB en KB/GL heeft een onderscheidende steunkleur, maar als BB en KB/GL leerlingen hetzelfde moeten leren, zal de inhoud vergelijkbaar zijn. Daar waar ze verschillende dingen moeten leren, zal het verschillen. Daarnaast worden vragen afgestemd op de doelgroep BB en KB/GL.

 • Is de licentieprijs per leerling per jaar ongeacht welke keuzedelen afgenomen worden?

  De docent kan uit de beschikbare profielmodulen en keuzedelen vrij shoppen en bestellen wat nodig is. Het maakt voor de prijs niet uit welke profielmodulen en/ of keuzedelen per leerling besteld worden en hoe lang ze ervan gebruik moeten maken.

 • Kan in het eerste of tweede leerjaar al gestart worden met het lesmateriaal? En hoe zit het dan met de kosten?

  Het is mogelijk om al in het tweede jaar te beginnen met de lesstof. Een licentie voor een module is leerling-gebonden voor de hele opleiding; het maakt voor de kosten dus ook niet uit als een leerling blijft zitten. Uitgangspunt is dat per leerling een module eenmaal betaald wordt.

 • Is het mogelijk losse profielmodulen of keuzevakken te bestellen?

  Ja, het is mogelijk om losse delen te bestellen, tegen dezelfde prijs.

 • Gebruik van taxonomieën voor toetsen (goede verdeling van vragen in een toets) wordt door de inspectie toegejuicht. Wordt dit verwerkt in het materiaal?

  Een taxonomie zorgt ervoor dat toetsvragen goed verdeeld worden over verschillende categorieën en vraagsoorten, zodat een evenwichtige toets ontstaat. Er zijn meerdere taxonomieën. Er is echter geen keuze gemaakt voor een specifieke taxonomie (RTTI, Bloom, Taxonomie Romiszowski, e.a.).

 • Wat is de opleverplanning?

  Een overzicht van beschikbare en geplanden modulen vindt u hier. De volgorde van oplevering is gebaseerd een enquête onder docenten en op een spreiding over leerlijnen.

 • Zijn opbergmappen beschikbaar?

  Ja, deze zijn bestelbaar via de webshop. Bij een set profielmodulen wordt een map bijgeleverd, voor losse delen is de map tegen kostpijs te bestellen (á 4 euro).

 • Welke theorie hoort bij een bepaalde praktijkopdracht?

  Dit schema is beschikbaar voor de vier profieldelen en een aantal keuzevakken.

 • Zijn er meer toetsen om leerlingen goed voor te bereiden op de afsluitende toets?

  Het Platform is zich ervan bewust dat het gat tussen de oefenvragen in BWInet en de afsluitende toets groot is. Daarom werkt zij mee aan de schoolexamenbank waarin meer toetsen te vinden zijn. Ook in de Community zijn voor alle beschikbare modulen vragensets te vinden.

 • Bestaat er ook een module-overstijgende toets, ter voorbereiding op het centrale examen?

  Ter voorbereiding op het cspe kan het beste gebruik gemaakt worden van oude minitoetsen op de site van Cito. 

 • Wie zijn betrokken bij de ontwikkeling van de leermiddelen?

  Het materiaal wordt geschreven door experts op onderwijskundig en vakinhoudelijk gebied. Al bij het maken van het prototype zijn vmbo docenten ingeschakeld en dat blijft zo. Daarnaast is er grote inbreng van ontwikkelcentra van branches, het bedrijfsleven en van mbo-docenten. Aansluiting op vervolgonderwijs en bedrijfsleven is immers van belang.

 • Wat is de globale inhoud van de leermiddelen?

  Per module wordt het bijbehorende examenprogramma in zijn geheel afgedekt. De theorie wordt per module aangeboden. Er is een duidelijke opzet in de praktijkopdrachten die structuur biedt aan docenten en aan leerlingen: werk voorbereiden, uitvoeren en terugkijken.

 • Hoe wordt gegarandeerd dat de inhoud actueel is en blijft?

  Het materiaal wordt regelmatig herzien en aangevuld met de nieuwste ontwikkelingen in de sector en feedback uit het onderwijsveld (vmbo en mbo). Het bedrijfsleven en de ontwikkelcentra van branches worden hierbij actief betrokken. Aanpassingen zijn substantieel en regulier begroot.

 • Waaruit blijkt dat de leermiddelen modern en beroepsgericht zijn?

  Het aanbod bestaat uit inspirerende praktijkopdrachten. De leerlingen nemen de eindresultaten graag mee naar huis. Het didactisch model is makkelijk inzetbaar in de onderwijspraktijk en aan te passen aan de inhoudelijke visie van de school. De theoretische kennis word digitaal aangeboden, voorzien van veel beeldmateriaal. Tussen de theorie worden controlevragen gesteld, de leerling krijgt direct feedback. Er is veel beeldmateriaal en er zijn duidelijke instructievoorbeelden.