leermiddelen

FAQ (Eind)toetsen in BWInet

Oefen- en eindtoetsen
Per module zijn er oefentussentoetsen, een oefeneindtoets en een ‘echte’ eindtoets beschikbaar. De oefentussentoetsen en oefeneindtoets staan direct open. Een leerling kan deze drie keer maken. De ‘echte’ eindtoets moet worden opengezet door de docent (zie item hieronder 'Inplannen van een eindtoets').

Eindtoets alle vier profielmodulen
Deze toets is een integrale eindtoets voor PM1 t/m PM4 samen. U vindt de toets in de module ‘Extra opdrachten'. Als docent staat die standaard bij uw modulen. Voor u de toets voor leerlingen kunt activeren, moet u de module 'Extra opdrachten' aan de leerlingen toevoegen via het licentiescherm. U heeft daar een onbeperkt aantal licenties voor beschikbaar.

Instellingen Eindtoets
Een eindtoets bestaat uit 30 vragen waar de leerling 45 minuten over mag doen. De docent kan elke eindtoets 4x inplannen. De duur van 45 minuten is meer dan voldoende, ook voor dyslectische leerlingen: de duur van de toets is praktisch ingesteld op 45 minuten (1 lesuur), maar is geen beoordelingscriterium. Tot nu toe hebben we geen signalen dat 45 minuten te kort is; mocht dat het geval zijn, neem dan contact op met Cor de Ridder en we zetten de duur tijdelijk langer.

Inplannen van een eindtoets
Ga als docent naar voortgang, klik een of meerdere leerlingen aan. U ziet dan de button ‘Toets inplannen’. Selecteer de toets en de begin en eindtijd waarbinnen de leerling de toets mag maken. Wanneer dat is gelukt verdwijnt de pop -up en komt rechtsboven een klein bevestigingsscherm te staan. Onderaan deze FAQ vindt u een video waarin het klaarzetten van een eindtoets in een schermcapture weergegeven wordt.

Bekijken en verwijderen van geplande toetsen
Ga als docent naar het hamburgermenu (links van het logo) > Toets inschrijvingen. Daar zie je een overzicht van alle ingeplande toetsen. Om een ingestelde toets te verwijderen klik je op een of meerdere toetsen (CTRL om meerdere rijen afzonderlijk te selecteren en SHIFT om een ​​opeenvolgende selectie te maken). Selecteer onderaan het scherm Verwijderen en klik daarna op Toepassen. Bovenaan het scherm ziet u de uitgevoerde actie. 

Berekening van het cijfer
Het cijfer dat getoond wordt is gebaseerd op het aantal goede vragen, de Cito formule én de ingestelde N-term. Uitleg: het cijfer voor een toets wordt bepaald op basis van de Cito (= cspe) formule voor meerkeuzevragen (meer informatie: https://nl.wikipedia.org/wiki/N-term)*. Bij elke toets is een N-term ingesteld die per eindtoets gefinetuned wordt naar de gemiddelde score over alle leerlingen die de toets gemaakt hebben en het standaard gemiddelde normcijfer (wederom volgens Cito normen). De leerling ziet de score op zijn scherm en de docent in de voortgang. Bij een score vanaf 5,5 is de leerling geslaagd voor de toets.
* Een voorbeeld van de formule: bij een N-term van 0 en precies de helft goede en helft foute antwoorden is het cijfer 4,5.

(Alle) cijfers van een toets inzien
In het voortgangsbolletje wordt het hoogst behaalde cijfer getoond. Wilt u alle toetspogingen zien, klik dan op het bolletje en selecteer in de pop-up 'Alle pogingen'. U kunt daar ook een extra poging voor een oefentoets open zetten.

Toets inzien
Ga naar voortgang en klik bij de leerling op het cijfer van een toets > alle pogingen > klik het cijfer aan waarvan u de toets wilt inzien.

Codering van toetsen op voortgangspagina
Als u bij de voortgang van een module kijkt (op deeltaak niveau dus), dan ziet u aan het einde 3x M04 (als voorbeeld) staan. Misschien weet u het al, maar mocht dat niet het geval zijn: de eerste is de oefentoets voor de laatste 3 deeltaken, de tweede de oefeneindtoets en de derde de echte eindtoets.

Toetsen beschikbaar in BWInet én vmbo-bwi.nl/e-learning
Voorlopig (in elk geval dit hele schooljaar) zijn alle toetsen zowel in BWinet als op de platformsite (vmbo-bwi.nl/e-learning) beschikbaar. Het zijn dezelfde toetsen. Mocht u van de toetsen op de platformsite gebruik willen maken: in dit filmpje ziet hoe het klaarzetten en openen van een toets op de platformsite in zijn werk gaat.

Eindtoets inplannen mislukt voor specifieke leerlingen
Krijgt u na het inplannen de melding 'Eindtoets ingepland. Mislukt voor gebruikers . . . .' dan komt dat omdat de leerling waarvoor het mislukt niet over de licentie óf de leerweg beschikt van de modulen waar de betreffende toets bij hoort. Beschikt de leerling wel over de module, maar wilt u de toets van de andere leerweg inplannen, verander dan de leerweg bij de leerling (via licentiescherm > klik licentie bij de leerling aan > wijzig BB in KB of andersom). De toets van de ingestelde leerweg kunt u wel gelijk selecteren.

Eindtoets sluit gelijk en leerling is gezakt
Een oorzaak van dit probleem kan zijn dat de tijd van de computer van de leerling niet goed staat. Check even of de tijd op de computer van de leerling overeen komt met de werkelijke tijd.

Eindtoets niet zichtbaar bij inplannen
Soms kan het voorkomen dat een toets niet zichtbaar is in het overzicht. Typ dan in het veld toets (op het ‘Toets inplannen’ scherm) een deel van de module titel in (bijv. bas of BVH voor de toets Basisveiligheid).

Sluiten van vergrote plaatjes.
Een vergroot plaatje is weer te sluiten door op ESC te drukken of door met de muis naar de bovenkant van het plaatje te gaan. Dan komt er een kruisje tevoorschijn en kun je daarop klikken. (Dit is een standaard wijze waarop browsers werken.)

Video met schermcapture van het inplannen van een eindtoets in BWInet