leermiddelen

FAQ (Eind)toetsen BWInet

Oefen- en eindtoetsen
Per module zijn er oefentussentoetsen, een oefeneindtoets en een ‘echte’ eindtoets beschikbaar. De oefentussentoetsen en oefeneindtoets staan direct open. Een leerling kan deze drie keer maken, maar u kunt extra pogingen toekennen (zie item hieronder 'Extra pogingen tussentoets'). De ‘echte’ eindtoets moet worden opengezet door de docent (zie item hieronder 'Inplannen van een eindtoets'). 

Voice-over bij toetsen
Bij zowel oefentoetsen als eindtoetsen is voice-over beschikbaar. Het icoontje ervan staat rechtsboven bij elke vraag.

Extra pogingen tussentoets
Een leerling kan een tussentoets drie keer maken, maar u kunt extra pogingen toekennen. Ga daarvoor op het voortgangsscherm naar het cijfer van de toets bij de leerling > klik op het bolletje met het cijfer en selecteer in de pop-up 'Alle pogingen' > Extra poging vrijgeven. U kunt ook deze screencapture bekijken om te zien hoe u dit doet.

Tussentoetsen met cijfer 0 niet opgeslagen
Bij oefentoetsen wordt het cijfer 0 genegeerd. Dit is namelijk geen ‘echt cijfer’ (dat heeft een 1 als minimum), maar wordt bijvoorbeeld veroorzaakt als de leerling een toets afbreekt. Deze pogingen tellen ook niet mee bij het aantal pogingen. Bij eindtoetsen wordt een 0 wel geregistreerd, omdat u waarschijnlijk ook wilt weten dat een leerling de toets afgebroken heeft.

Eindtoets alle vier profielmodulen
Deze toets is een integrale eindtoets voor PM1 t/m PM4 samen. U vindt de toets in de module ‘Extra opdrachten'. Als docent staat die standaard bij uw modulen. Voor u de toets voor leerlingen kunt activeren, moet u de module 'Extra opdrachten' aan de leerlingen toevoegen via het licentiescherm. U heeft daar een onbeperkt aantal licenties voor beschikbaar.

Certificaat Basisveiligheid
Het certificaat voor Basisveiligheid wordt automatisch gegenereerd als een leerling een voldoende voor de eindtoets heeft. De leerling vindt het certificaat rechtsboven bij zijn naam onder 'Certificaten'. De docent vindt alle certificaten onder het hamburgermenu (links naast het logo) onder 'Behaalde certificaten'. 

Naam op certificaat wijzigen
Pas eerst de naam van de leerling aan: ga via het hamburgermenu naar de gebruikers. Klik achter de naam op bewerken. Ga ‘Naar profielpagina’. Klik op de te wijzigen gegevens, pas aan en klik op het vinkje. Je ziet dat de gegevens gewijzigd zijn. Genereer daarna het certificaat opnieuw: ga via het hamburgermenu naar Behaalde certificaten. Klik achter het certificaat (onder acties) op de rondgedraaide pijl (Regenereren). Het certificaat wordt gelijk gedownload, maar je kunt het daarna ook bekijken onder de downloadbutton achter het certificaat. 

Instellingen Eindtoets
Een eindtoets bestaat uit 30 vragen waar de leerling 45 minuten over mag doen. De docent kan elke eindtoets meermalen inplannen. De duur van 45 minuten is ruim voldoende, ook voor dyslectische leerlingen: de duur van de toets is praktisch ingesteld op 45 minuten (1 lesuur), maar is geen beoordelingscriterium. 

Inplannen van een eindtoets
Zorg dat een leerling in een groep staat. Ga als docent naar het hoofdscherm (klik op het logo van BWI). Klik op 'Nieuwe toets inplannen' en selecteer de groep en de toets. Wilt u alle leerlingen selecteren, kies dan de groep 'Alle groepen'. Vervolgens ziet u de leerlingen die bij die selectie passen en kunt u de leerlingen en het gewenste tijdslot selecteren. In deze screencapture ziet u hoe u een eindtoets inplant, bekijkt, wijzigt en verwijdert.

Inplannen van een eindtoets voor de docent
De mogelijkheid voor een docent om de eindtoets te maken staat altijd aan. De eindtoetsen zijn zo ingesteld dat die bij de leerling standaard op slot staat en bij de docent altijd open.

Leerling niet zichtbaar bij inplannen van een eindtoets
Inplannen van een toets gaat vanuit groepen. Zorg dus dat een leerling in een groep staat. 

Bekijken en verwijderen van geplande toetsen
Ga als docent naar het hoofdscherm (klik op het logo van BWI) of het groepsdashboard. Daar ziet u de leerlingen waar een toets voor ingepland staat. Bij de 3 puntjes achter de naam kunt u de ingeplande toets wijzigen of verwijderen.

Bulkaanpassingen op toetsen kan via het hamburgermenu (links van het logo) > Toets inschrijvingen. Daar zie je een overzicht van alle ingeplande toetsen. Om een ingestelde toets te verwijderen klik je op het oogje achter een toets en selecteer je een of meerdere leerlingen (CTRL om meerdere rijen afzonderlijk te selecteren en SHIFT om een ​​opeenvolgende selectie te maken). Selecteer onderaan het scherm Verwijderen en klik daarna op Toepassen. Bovenaan het scherm ziet u de uitgevoerde actie. In deze screencapture ziet u hoe een eindtoets in te plannen, te zien welke toetsen ingepland zijn en hoe ze te annuleren.

Berekening van het cijfer
Het cijfer dat getoond wordt is gebaseerd op het aantal goede vragen, de Cito formule én de ingestelde N-term. Uitleg: het cijfer voor een toets wordt bepaald op basis van de Cito (= cspe) formule voor meerkeuzevragen (meer informatie: https://nl.wikipedia.org/wiki/N-term)*. Bij elke toets is een N-term ingesteld die per eindtoets gefinetuned wordt naar de gemiddelde score over alle leerlingen die de toets gemaakt hebben en het standaard gemiddelde normcijfer (wederom volgens Cito normen). De leerling ziet de score op zijn scherm en de docent in de voortgang. Bij een score vanaf 5,5 is de leerling geslaagd voor de toets.
* Een voorbeeld van de formule: bij een N-term van 0 en precies de helft goede en helft foute antwoorden is het cijfer 4,5.

Alleen (eind)cijfers van een toets zien
Soms wilt u alleen een deel van de voortgang zien. Bijvoorbeeld alleen de eindcijfers van een groep om over te kunnen nemen in het leerlingvolgsysteem. Op het voortgangsscherm kunt u met de button kolommen (rechtsboven de titels) selecteren welke kolommen u wilt zien. Let op: alleen in het tabblad 'Hoogste cijfers' ziet u het hoogste eindcijfer voor alle cycli. In de andere twee tabbladen en de rapportage ziet u de hoogste cijfers voor de huidige cyclus.

Export van voortgang
Met de knop 'Excel export' (linksboven de titels) kunt u een export van de voortgang maken. Wilt u alleen een aantal kolommen exporteren, selecteer dan eerst de gewenste kolommen met de button kolommen (rechtsboven de titels)  

(Alle) cijfers van een toets inzien
In het voortgangsbolletje wordt het hoogst behaalde cijfer getoond. Wilt u alle toetspogingen zien, klik dan op het bolletje en selecteer in de pop-up 'Alle pogingen'. U kunt daar ook een extra poging voor een oefentoets open zetten. Let op: alleen in het tabblad 'Hoogste cijfers' ziet u het hoogste eindcijfer voor alle cycli. In de andere twee tabbladen en de rapportage ziet u de hoogste cijfers voor de huidige cyclus.

Toets inzien
Ga naar voortgang en klik bij de leerling op het cijfer van een toets > alle pogingen > klik het cijfer aan waarvan u de toets wilt inzien. Deze screencapture laat zien hoe u de vragen en antwoorden van een leerling voor toets kunt bekijken.

Dyslexie
Bij dyslectische leerlingen zijn een aantal hulpmiddelen toegestaan. Een ervan is tijd. Tijd is voor een eindtoets eigenlijk geen criterium. Die staat zo ruim ingesteld (45 minuten) dat voor dyslectische leerlingen eigenlijk geldt dat extra tijd al inbegrepen zit bij de ruime instelling. Voorlezen is een ander hulpmiddel. Bij zowel oefentoetsen als eindtoetsen is voice-over beschikbaar. Het icoontje ervan staat rechtsboven bij elke vraag.

Toetsen beschikbaar in BWInet én vmbo-bwi.nl/e-learning
Voorlopig (in elk geval dit hele schooljaar) zijn alle toetsen zowel in BWinet als op de platformsite (vmbo-bwi.nl/e-learning) beschikbaar. Het zijn dezelfde toetsen. Mocht u van de toetsen op de platformsite gebruik willen maken: in dit filmpje ziet hoe het klaarzetten en openen van een toets op de platformsite in de e-learning portal in zijn werk gaat.

Eindtoets cijfer versus cijfer oefentoets
Soms halen leerlingen steeds significant hogere cijfers voor de oefeneindtoets dan voor de eindtoets. Toch zijn de vragen niet moeilijker. Waarschijnlijk ligt het eraan dat een leerling de oefeneindtoets vragen herkent van de tussentoetsen - vooral als die vaak gedaan zijn -. Als dit zich voordoet, kijk dan eens of de leerlingen korte tijd besteden aan de theorie en vaak de oefentoetsen doen. Ze herkennen dan de vragen, maar beheersen de theorie onvoldoende. Omdat de eindtoets nieuwe vragen bevat valt het cijfer tegen. 

Eindtoets inplannen mislukt voor specifieke leerlingen
Krijgt u na het inplannen de melding 'Eindtoets ingepland. Mislukt voor gebruikers . . . .' dan komt dat omdat de leerling waarvoor het mislukt niet over de licentie óf de leerweg beschikt van de modulen waar de betreffende toets bij hoort. Beschikt de leerling wel over de module, maar wilt u de toets van de andere leerweg inplannen, verander dan de leerweg bij de leerling (via licentiescherm > klik licentie bij de leerling aan > wijzig BB in KB of andersom). De toets van de ingestelde leerweg kunt u wel gelijk selecteren.

Eindtoets staat op scherm docent, maar leerling kan toets niet (opnieuw) starten
Dit kan verschillende (technische) oorzaken hebben. Het probleem is het makkelijkste op te lossen door als docent de toetspoging te verwijderen en precies dezelfde toets opnieuw klaar te zetten.  

Eindtoets sluit gelijk en leerling is gezakt
Een oorzaak van dit probleem kan zijn dat de tijd van de computer van de leerling niet goed staat. Check even of de tijd op de computer van de leerling overeenkomt met de werkelijke tijd.

Eindtoets niet zichtbaar bij inplannen
Soms kan het voorkomen dat een toets niet zichtbaar is in het overzicht. Typ dan in het veld toets (op het ‘Toets inplannen’ scherm) een deel van de module titel in (bijv. bas of BVH voor de toets Basisveiligheid).

Sluiten van vergrote plaatjes.
Een vergroot plaatje is weer te sluiten door op ESC te drukken of door met de muis naar de bovenkant van het plaatje te gaan. Dan komt er een kruisje tevoorschijn en kun je daarop klikken. (Dit is een standaard wijze waarop browsers werken.)